ศรีสยาม Warehouse Phase II

ผลงานอาคาร ศรีสยาม Warehouse Phase II อีกหนึ่งผลงานของทีมงาน บริษัท เค บิลท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก NPR Co.,Ltd. ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์

โดยรูปแบบอาคารเป็น โครงสร้างคอนกรีต 1 ชั้น จำนวนพื้นที่ใช้สอย 980 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน โดย
อาคารถูกใช้เพื่อเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

พื้นที่ก่อนส่งมอบงาน
งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นอาคาร
งานเทพื้นโครงสร้าง
งานฐานรากคอนกรีต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *