News

โครงการโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Waste Water Treatment

ผลงานดำเนินงานด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กWaste Water Treatment เป็นระบบสำรองบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลบ.ม. ได้ไว้วางใจจาก บริษัท ไทยนากาโน จำกัด ในการดำเนิน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านระบบก่อสร้าง บริษัทเคบิลท์ จำกัดโทร.02-275-2345 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Waste Water Treatment โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Waste Water Treatment โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Waste Water Treatment

โครงการ Ajinomoto Innovation Center

ผลงานอาคาร Ajinomoto Invovation Center อีกหนึ่งผลงานของทีมงาน บริษัท เค บิลท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Thai Nakano Co.,Ltd. ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์ โดยรูปแบบอาคารเป็น โครงสร้างคอนกรีต 4 ชั้น จำนวนพื้นที่ใช้สอย 4,200 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน โดยอาคาร Ajinomoto Innovation Center ถูกใช้เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือ Ajinomoto บริเวณพื้นที่อาคารโครงการ ขั้นตอนโครงสร้างเสาพร้อมระบบความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน งานผนังภายนอกอาคาร งานผนังภายนอกอาคาร งานภายในอาคาร

ศรีสยาม Warehouse Phase II

ผลงานอาคาร ศรีสยาม Warehouse Phase II อีกหนึ่งผลงานของทีมงาน บริษัท เค บิลท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก NPR Co.,Ltd. ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์ โดยรูปแบบอาคารเป็น โครงสร้างคอนกรีต 1 ชั้น จำนวนพื้นที่ใช้สอย 980 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน โดยอาคารถูกใช้เพื่อเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร พื้นที่ก่อนส่งมอบงาน งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นอาคาร งานเทพื้นโครงสร้าง งานฐานรากคอนกรีต