โครงการ Ajinomoto Innovation Center

Ajinomoto

ผลงานอาคาร Ajinomoto Invovation Center อีกหนึ่งผลงานของทีมงาน บริษัท เค บิลท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Thai Nakano Co.,Ltd. ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์

โดยรูปแบบอาคารเป็น โครงสร้างคอนกรีต 4 ชั้น จำนวนพื้นที่ใช้สอย 4,200 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน โดย
อาคาร Ajinomoto Innovation Center ถูกใช้เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือ Ajinomoto

บริเวณพื้นที่อาคารโครงการ
ขั้นตอนโครงสร้างเสาพร้อมระบบความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน
งานผนังภายนอกอาคาร
งานผนังภายนอกอาคาร
งานภายในอาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *