โครงการ Ajinomoto Innovation Center

ผลงานอาคาร Ajinomoto Invovation Center อีกหนึ่งผลงานของทีมงาน บริษัท เค บิลท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Thai Nakano Co.,Ltd. ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์ โดยรูปแบบอาคารเป็น โครงสร้างคอนกรีต 4 ชั้น จำนวนพื้นที่ใช้สอย 4,200 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน โดยอาคาร Ajinomoto Innovation Center ถูกใช้เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือ Ajinomoto บริเวณพื้นที่อาคารโครงการ ขั้นตอนโครงสร้างเสาพร้อมระบบความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน งานผนังภายนอกอาคาร งานผนังภายนอกอาคาร งานภายในอาคาร

ศรีสยาม Warehouse Phase II

ผลงานอาคาร ศรีสยาม Warehouse Phase II อีกหนึ่งผลงานของทีมงาน บริษัท เค บิลท์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก NPR Co.,Ltd. ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์ โดยรูปแบบอาคารเป็น โครงสร้างคอนกรีต 1 ชั้น จำนวนพื้นที่ใช้สอย 980 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน โดยอาคารถูกใช้เพื่อเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร พื้นที่ก่อนส่งมอบงาน งานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นอาคาร งานเทพื้นโครงสร้าง งานฐานรากคอนกรีต